>> Quản trị học

 
 
THÔNG BÁO
-----o0o-----
Theo dõi quá trình học Học phần Quản trị học các nhóm 4, 5, 6 và 7 <<XEM TẠI ĐÂY>> 

Lịch học Quản trị học nhóm 5 tuần 12 các em học bình thường vào sáng thứ 5 tại phòng 204/KT

Lịch học Quản trị học nhóm 4 (tuần 12 đến kết thúc học phần) các em học vào chiều thứ 5 tại phòng 107/C1

V/V SINH VIÊN LÀM BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN TRỊ HỌC <<XEM TẠI ĐÂY>> 

QUẢN TRỊ HỌC

>> Cập nhật tình hình học tập Học phần Quản trị học HK1, 2014 - 2015 (Lưu ý: SV xem và nếu có phản hồi thì email cho GV qua dcthanh@ctu.edu.vn):
        + Nhóm 04 (Chiều thứ 5 - P203/MT) 
        + Nhóm 05 (Sáng thứ 5 - P204/KT) 
        + Nhóm 06 (Sáng thứ 6 - P204/KT) 
        + Nhóm 07 (Chiều thứ 6 - P106/NN) 

>> Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo https://sites.google.com/site/thanhseba/Bai%20giang%
>> Đắc nhân tâm 1 (Người dịch: Nguyễn Hiến Lê)
>> Đắc nhân tâm 2 (Tác giả: Dale Carnegie, Người dịch: Nguyễn Hiến Lê)