>> Quản trị học

 
 
THÔNG BÁO
-----o0o-----
Điểm giữa kỳ và phòng thi học kỳ 1, 2014 - 2015 Môn QUẢN TRỊ HỌC <<XEM TẠI ĐÂY>> 
- Thời gian thi: 9h00 - 9h50 ngày 03/12/2014
- Địa điểm thi: Các em xem chi tiết link trên
- Hình thức thi: 50 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 50 phút.

Lưu ý: 
1. Các em nên đem viết chì 2B để tô nhanh phương án trả lời.
2. Ghi lại đáp án vào giấy nháp, Thầy sẽ công bố sau khi thi để các em tính điểm của mình.
3. Thầy sẽ công bố điểm thi trước ngày 07/12/2014 tại www.dcthanh.ctu.vn
4. Các em phản hồi (nếu có) từ 14h00 - 16h00 thứ 4 ngày 10/12/2014 tại Bộ môn QTKD. Nên email về dcthanh@ctu.edu.vn trước để Thầy chuẩn bị bài mấy đứa.
Chúc tất cả thi tốt.

QUẢN TRỊ HỌC

>> Cập nhật tình hình học tập Học phần Quản trị học HK1, 2014 - 2015 (Lưu ý: SV xem và nếu có phản hồi thì email cho GV qua dcthanh@ctu.edu.vn):
        + Nhóm 04 (Chiều thứ 5 - P203/MT) 
        + Nhóm 05 (Sáng thứ 5 - P204/KT) 
        + Nhóm 06 (Sáng thứ 6 - P204/KT) 
        + Nhóm 07 (Chiều thứ 6 - P106/NN) 

>> Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo https://sites.google.com/site/thanhseba/Bai%20giang%
>> Đắc nhân tâm 1 (Người dịch: Nguyễn Hiến Lê)
>> Đắc nhân tâm 2 (Tác giả: Dale Carnegie, Người dịch: Nguyễn Hiến Lê)