NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

ĐIỂM THI CUỐI KỲ NQTM
1. Lớp QTKD Marketing K8 <<XEM TẠI ĐÂY>> 
2. Lớp QTKD Quốc tế K8 <<XEM TẠI ĐÂY>> 
3. Lớp QTKD Du lịch K8 <<XEM TẠI ĐÂY>>        Bài viết đọc thêm:
       1. Thực trạng mô hình nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

       2. Bài hc kinh nghim rút ra cho các doanh nghip nhượng quyn thương mi Vit Nam.

       3. DOWNLOAD BÀI VIẾT "Cạnh tranh bằng nhượng quyền Thương mại". Tác giả ThS. Nguyễn Khánh Trung <<TẢI VỀ>>

       4. DOWNLOAD BÀI VIẾT "Thực trạng mô hình nhượng quyền thương mại ở Việt Nam".<<TẢI VỀ>>