KIẾN TẬP HÈ 2018 - 2019


YouTube Video


- Nhóm QT2 kiến tập tại RICO - FEED (17/7/2019) <<XEM TẠI ĐÂY>> 

- Nhóm QT2 kiến tập tại BIA SÀI GÒN - VL (02/7/2019) <<XEM TẠI ĐÂY>> 

- Nhóm kiến tập tại Acecook ngày 24/6/2019
<<XEM TẠI ĐÂY>> 

- Nhóm kiến tập tại Acecook ngày 25/6/2019 <<XEM TẠI ĐÂY>>