LỊCH THI CUỐI KỲ QUẢN TRỊ HỌC
                 --------o0o--------

- Hình thức thi: Trắc nghiệm từ 40 - 50 câu

- Nội dung: Gồm 9 chương (Trừ chương 4)


Lưu ý thêm:
  • SV dự thi phải mang bảng tên/ chứng minh thư/ ... hoặc giấy tờ có ảnh;
  • SV sử dụng viết CHÌ ĐẬM hoặc VIẾT MỰC để tô đáp áp. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất;
  • Các bạn xem và ghi nhớ SỐ THỨ TỰ trong danh sách phòng thi để ghi vào PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM.

STT

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

Nhóm

Số thứ tự & Danh sách phòng thi

Ghi chú

1

21/11/2018

08:50
09:50

101/KH

Sáng 4

XEM TẠI ĐÂY 

 

2

21/11/2018

13:30
14:30

103/KT

Chiều 4

XEM TẠI ĐÂY 

 

3

22/11/2018

08:50
09:50

103/KT

Sáng 5

XEM TẠI ĐÂY 

 

4

22/11/2018

13:30

201/D2
406/D2

Chiều 5

XEM TẠI ĐÂY 

Phòng thi 406/D2 là dự kiến

5

23/11/2018

08:50

301/D2
406/D2

Sáng 6

XEM TẠI ĐÂY 

Phòng thi 406/D2 là dự kiến

6

23/11/2018

13:30

301/D2
406/D2

Chiều 6

XEM TẠI ĐÂY 

Phòng thi 406/D2 là dự kiến