>> Quản trị sản xuất


THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN BÀI TẬP NHÓM QTSX
LỚP CNTP K15 - MKU

Hình thức trình bày bài báo cáo, gồm:
  • Slide 1: Tên sản phẩm + Tên thành viên nhóm + Phần trăm tham gia + Hình ảnh đại diện nhóm trong lúc họp làm bài.
  • Slide 2: Giới thiệu công dụng sản phẩm.
  • Slide 3: Trình bày rõ khách hàng của sản phẩm.
  • Slide 4:  đồ nguyên liệu sản xuất.
  • Slide 5: Thiết kế bao sản phẩm.
  • Slide 6: Chứng minh tính khả thi của sản phẩm khi sản xuất.

- Thời hạn nộp bài: hết ngày 02/4/2017 (Chỉ nhóm trưởng đại diện gửi bài về Email GV: dcthanh@ctu.edu.vn)
- Bài báo cáo tham khảo <<XEM TẠI ĐÂY>>
Trong quá trình thực hiện, nhóm có thể liên hệ trao đổi với Thầy qua điện thoại: 0986 448733 hoặc Email GV: dcthanh@ctu.edu.vn.