>> Quản trị sản xuất

TÀI LIỆU HỌC CHƯƠNG 8 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT LỚP TỐI 
 <<XEM TẠI ĐÂY>> BÀI TẬP NHÓM: 
Nhóm tiến hành gửi bảng câu hỏi phỏng vấn. Số mẫu ít nhất 2 lần số thành viên trong nhóm. Ví dụ: nhóm có 5 thành viên thì số mẫu ít nhất là 10 doanh nghiệp.

Hình thức trình bài: Nhóm trình bài trên file word, nộp bài cho GV bao gồm:
+ 1 bản in (nộp vào ngày thi)
+ Tất cả các bảng câu hỏi phỏng vấn DN (Nộp chung với bản in vào ngày thi)
+ Gửi bài qua email GV: dcthanh@ctu.edu.vn

Nội dung trình bài:
1. Thống kê lợi ích của DN khi sử dụng dịch vụ thuê ngoài
2. Thông kê rủi ro (hạn chế) của việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài
3. Đánh giá tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ của DN (không cần phải chạy số liệu, chỉ dựa vào kết quả phỏng vấn)
4. Thống kê hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Bảng câu hỏi phỏng vấn DN <<DOWNLOAD TẠI ĐÂY>> 


THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN BÀI TẬP NHÓM QTSX
LỚP CNTP K15 - MKU

Hình thức trình bày bài báo cáo, gồm:
  • Slide 1: Tên sản phẩm + Tên thành viên nhóm + Phần trăm tham gia + Hình ảnh đại diện nhóm trong lúc họp làm bài.
  • Slide 2: Giới thiệu công dụng sản phẩm.
  • Slide 3: Trình bày rõ khách hàng của sản phẩm.
  • Slide 4:  đồ nguyên liệu sản xuất.
  • Slide 5: Thiết kế bao sản phẩm.
  • Slide 6: Chứng minh tính khả thi của sản phẩm khi sản xuất.

- Thời hạn nộp bài: hết ngày 02/4/2017 (Chỉ nhóm trưởng đại diện gửi bài về Email GV: dcthanh@ctu.edu.vn)
- Bài báo cáo tham khảo <<XEM TẠI ĐÂY>>
Trong quá trình thực hiện, nhóm có thể liên hệ trao đổi với Thầy qua điện thoại: 0986 448733 hoặc Email GV: dcthanh@ctu.edu.vn.