CÁCH TÍNH ĐIỂM QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC

    Điểm QT = (Điểm BC + Điểm CN + Điểm C/C)/3
   
     Trong đó:
  • Điểm báo cáo (Điểm BC) = Cột BC * % Tham giá làm bài nhóm
  • Điểm Cá nhân (Điểm CN) = (Điểm Kiểm tra Online 1 + Online 2)/2
  • Điểm chuyên cần (Điểm C/C), điểm này căn cứ vào: (1) số buổi vắng và (2) việc thực hiện yêu cầu của GV đối với các bài kiểm tra ở nhà.
- Điểm C/C là 10 nếu SV không vắng buổi nào và thực hiện đầy đủ 2 bài kiểm tra;
- Điểm C/C là 9 nếu Tổng số buổi vắng và số lần KHÔNG thực hiện bài kiểm tra là 1;
- Điểm C/C là 7 nếu Tổng số buổi vắng và số lần KHÔNG thực hiện bài kiểm tra là 2;
Điểm C/C là 5 nếu Tổng số buổi vắng và số lần KHÔNG thực hiện bài kiểm tra là 3;
Điểm C/C là 0 nếu Tổng số buổi vắng và số lần KHÔNG thực hiện bài kiểm tra hơn 3.

LỊCH THI CUỐI KỲ QUẢN TRỊ HỌC
--------o0o--------

- Hình thức thi: Trắc nghiệm từ 40 - 50 câu

- Nội dung: Gồm 9 chương (Trừ chương 4)

- Lưu ý thêm:
  • Sinh viên sử dụng viết CHÌ ĐẬM hoặc VIẾT MỰC để tô đáp áp. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất.
  • Các bạn xem và ghi nhớ PHÒNG THISỐ THỨ TỰ trong danh sách phòng thi để ghi vào PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM <<XEM PHIẾU TRẢ LỜI>>

STT

Ngày thi

Giờ làm bài

Phòng tập trung

Nhóm

Điểm quá trình và

Số thứ tự trong Phòng thi

Ghi chú

1

16/11/2017

8:50

105/A3

Sáng 5

XEM TẠI ĐÂY 

 

2

16/11/2017

14:30

HTR/DB

Chiều 5

XEM TẠI ĐÂY 

 Phòng thi 106/A3 là dự kiến

3

17/11/2017

8:50

201/D2

Sáng 6

XEM TẠI ĐÂY 

Phòng thi 202/D2 là dự kiến 

4

17/11/2017

13:30

HTR/DB

Chiều 6

XEM TẠI ĐÂY 

 SV thi phòng ***/DB tập trung trước HTR/DB, thầy sẽ tìm phòng sau 


 

QUẢN TRỊ HỌC

>> Hướng dẫn thực hiện bài tập nhóm QUẢN TRỊ HỌC <<XEM TẠI ĐÂY

>> Hướng dẫn phân tích dữ liệu bằng excel - Công cụ Solver <<XEM TẠI ĐÂY>>  (13/7/2017)

>> Bài giảng Quản trị học:
- Chương 1  + TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ CHƯƠNG 1
- Chương 2 (Sinh viên đọc)
- Chương 4 (Không học)