>> Tài liệu học tập AMOS1. Structural Equation Modeling in AMOS - SEM ZODA guided homework

YouTube Video2. Model fit during a Confirmatory Factor Analysis (CFA) in AMOS

3. SEM Series Part 3: Exploratory Factor Analysis

4. SEM Series Part 5a: Confirmatory Factor Analysis


5. Hướng Dẫn Cài đặt plugin Pattern Matrix Builder cho phần mềm AMOS

 

6. Khắc phục lỗi chuyển từ EFA sang CFA trong AMOS


7. Hướng dẫn thực hành sử dụng AMOS cơ bản để vẽ mô hình SEM, CFA (Nhóm MBA thực hiện)


8. Phân tích CFA-Cách chạy CFA bằng AMOS ( nhóm MBA thực hiện)

9. Cách chuyển từ mô hình đo lường CFA sang mô hình cấu trúc SEM ( nhóm MBA thực hiện)

10. Cách chuyển từ mô hình đo lường CFA sang mô hình cấu trúc SEM