Thông báo


THÔNG BÁO

 • Mức học phí áp dụng cho năm 2012-2013 Mức học phí áp dụng cho năm 2012-2013 
  Được đăng 10:04, 3 thg 6, 2012 bởi Dinh Cong Thanh
 • Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, 2012-2013 Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, 2012-2013. 
  Được đăng 10:01, 3 thg 6, 2012 bởi Dinh Cong Thanh
 • Tra cứu các học phần mở trong học kỳ 1 năm học 2012-2013 Tra cứu các học phần mở trong học kỳ 1 năm học 2012-2013. 
  Được đăng 10:04, 3 thg 6, 2012 bởi Dinh Cong Thanh
 • Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ hè, 2011-2012 Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ hè, 2011-2012 
  Được đăng 04:52, 27 thg 3, 2012 bởi Dinh Cong Thanh
 • Thông báo họp Lớp Cố vấn Ngày 13/02/2012 Lớp KT1045A1 và KT1122A1 do Thầy Thành Cố vấn họp lớp tại Hồ cá 3 Tầng (Nhà học C1) lúc 16h30 (chiều thứ 2). 
  Được đăng 07:11, 29 thg 2, 2012 bởi Dinh Cong Thanh
 • Viết chuyên đề Lớp QTKD Marketing Khóa 3 - ĐH Tây Đô Sinh viên Lớp QTKD Marketing Khóa 3 Đại học Tây Đô do Thầy Thành hướng dẫn làm chuyên đề tốt nghiệp liên hệ GV qua : - Email: dcthanh@ctu.edu.vn ...
  Được đăng 07:06, 29 thg 2, 2012 bởi Dinh Cong Thanh
Hiển thị bài đăng 1 - 6trong tổng số 6. Xem nội dung khác »