THÔNG BÁO‎ > ‎

Viết chuyên đề Lớp QTKD Marketing Khóa 3 - ĐH Tây Đô

đăng 06:52, 29 thg 2, 2012 bởi Dinh Cong Thanh   [ đã cập nhật 07:06, 29 thg 2, 2012 ]
Sinh viên Lớp QTKD Marketing Khóa 3 Đại học Tây Đô do Thầy Thành hướng dẫn làm chuyên đề tốt nghiệp liên hệ GV qua :
- Email: dcthanh@ctu.edu.vn
- Điện thoại: 0986.448733
- Bộ môn QTKD, Khoa KT - QTKD, Khu 2 vào sáng thứ năm hàng tuần
- Sáng thứ 4 và 6 tại Phòng D24, Đại học Tây Đô
Comments