Các em XEM ĐIỂM THI TẠI ĐÂY  (17/11/2017)

Phản hồi điểm qua Email dcthanh@ctu.edu.vn

Hoặc tại BM. QTKD từ 8g00 - 10g00, thứ 4 (22/11/2017).

 

 STT
 LỚP
 GHI CHÚ
 1
Sáng thứ 5 - Phòng 105/A3
ĐIỂM BÀI THI
 2
Chiều thứ 5 - Phòng HTR/DB
ĐIỂM BÀI THI
 3
Sáng thứ 6 - Phòng 201/D2 
ĐIỂM BÀI THI
 4
Chiều thứ 6 - Phòng HTR/DB 
ĐIỂM BÀI THI
 5
QTKD 2015 - Học tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
ĐIỂM BÀI THI
 6
 QTKD 2017 - Bằng 2 - Học tại Khoa Dự bị
 ĐIỂM BÀI THI