THÔNG BÁO

----o0o----

- Điểm TỔNG HỢP CHUNG xem <<TẠI ĐÂY>> 

- Xem điểm bài thi lớp Quản trị học - Buổi tối <<TẠI ĐÂY>> 

(Lưu ý: Để xem điểm thi, SV BẤM Ctrl + F, sau đó gõ 3 số cuối của MÃ SỐ SV)

- Phản hồi điểm đến hết ngày 19/10/2019 qua:

    + Email dcthanh@ctu.edu.vn 

    + Hoặc điện thoại 0986 448733

 

-----------------------------------------------------------
CÁCH TÍNH ĐIỂM
- ĐIỂM THI              : Chiếm 70%
- ĐIỂM QUÁ TRÌNH: Chiếm 30%

    + ĐIỂM QUÁ TRÌNH = (Điểm CHUYÊN CẦN + Điểm KIỂM TRA)/2
    + Điểm CHUYÊN CẦN = Số buổi đi học * 0,1
-----------------------------------------------------------